Do pobrania

Dokumentacja dotycząca zapisu dziecka do szkoły

Zgłoszenie do szkoły obwodowejikona pdf

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Wniosek spoza obwodu szkołyikona pdf

Oświadczenie o wielodz., samot.,rodz.ikona pdf

Oświadczenie o wielodz., samot.,rodz.

Oświadczenie, kandydat zamieszkuje na terenie miasta Chełmikona pdf

Oświadczenie, kandydat zamieszkuje na terenie miasta Chełm

 


Procedury sanitarne


Instrukcja zakładania konta i logowania się na e-dziennik


Instrukcja konfiguracji dostępu mobilny do e-dziennika


Statut szkoły