Do pobrania

Dokumentacja dotycząca zapisu dziecka do szkoły

 

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Wniosek spoza obwodu szkołyikona pdf

Oświadczenie o wielodz., samot.,rodz.

Oświadczenie, kandydat zamieszkuje na terenie miasta Chełm

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej

 

Karta zapisu dziecka na świetlicę 2023/2024


Procedury sanitarne


Instrukcja zakładania konta i logowania się na e-dziennik


Instrukcja konfiguracji dostępu mobilny do e-dziennika


Statut szkoły