Rekrutacja 2024/2025

Prowadzimy zapisy do klasy I na rok szkolny 2024/2025

 

Dokumentacja zapisu dziecka do klasy I.

Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły podstawowej

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Informacje o potrzebie kształcenia specjalnego

Oświadczenie o wielodzietności, rodzicu samowychowującym

Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie miasta

 

 

Odwiedź witrynę kandydata, aby zapoznać się z zasadami naboru.

Widok witryny kandydata do naboru do szkół podstawowych