Pedagog i psycholog

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

MARIOLA BAKAJ
 
PONIEDZIAŁEK  – 8.45 – 11.45
WTOREK – 8.00 – 11.00
ŚRODA – 8.45-11.45
 

      GODZINY PRACY PEDAGOGA SPECJALNEGO

        MARIOLA BAKAJ

CZWARTEK – 9.40 – 11.20
                        12.10-14.10
                   
PIĄTEK – 8.45 – 13.20

 

       GODZINY PRACY PSYCHOLOGA

       Agnieszka Baj

WTOREK – 9.00 – 13.00
CZWARTEK – 9.00-13.50
 

  


 

 
 
Informacje o pracy pedagoga
 
pedagog i psycholog
 
Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.
 
 
 
 
 
SZKOLNA SKRZYNKA ZAUFANIA
 
Drodzy Uczniowie!
 
W szkole funkcjonuje skrzynka, do której możecie wrzucać swoje uwagi o tym, co dzieje się w szkole, o problemach, jakie są dla waż ważne lub trudne. Ta skrzynka to szansa na to, by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego z Was. Dzięki Waszym wiadomościom i sygnałom przesyłanym do skrzynki możliwe będzie reagowanie przez nas „dorosłych”
w sytuacjach kryzysowych, by zapewnić Wam niezbędną pomoc i wsparcie. Dużym ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub klasy, w której konieczna jest nasza pomoc, aby szybko i skutecznie działać i docierać do osób potrzebujących.
 
Dzięki „Skrzynce” możecie otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym!!
 
 
 
Drodzy Uczniowie piszcie:
  • jeśli się obawiacie konkretnych zdarzeń lub uczniów,
  • jeśli któremuś z Waszych kolegów lub koleżanek dzieje się krzywda,
  • jeśli macie problem, który można rozwiązać bez waszego udziału,
  • jeśli byliście świadkami czynów niezgodnych z prawem, a obawiacie się o tym zawiadomić osobiście,
  • oraz w każdym innym przypadku, kiedy czujecie, że powinniście zareagować lub potrzebujecie pomocy
Rozwiązuj problemy
 
 
 
Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu i chęci współpracy.
 
 
 
MASZ PROBLEM?
 
Zwróć się do pedagoga gdy:
 
•    czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 
•    źle czujesz się w klasie,
 
•    masz kłopoty z nauką,
 
•    ktoś namawia Cię do rzeczy na, które nie masz ochoty (bójki, przynoszenie pieniędzy, palenie papierosów, zażywanie dopalaczy itp.),
 
•    jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy,
 
•    masz problemy rodzinne,
 
•    chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem lub pomysłem,
 
 
PRZYJDŹ Z KAŻDĄ SPRAWĄ, NIE MUSISZ RADZIĆ SOBIE SAM!!!
 

Cyberprzemoc

10 RAD DLA RODZICÓW DOTYCZĄCYCH BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU PRZEZ DZIECI
 
1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem.
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron.
 
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie.
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.
 
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci.
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.
 
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych.
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
 
5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci.
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).
 
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka.
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
 
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści.
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.
 
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie.
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).
 
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko.
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.
 
10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez Sieć bogactwa.
 
źródło: www.dzieckowsieci.pl
 
Przydatne strony:   www.dzieckowsieci.pl     www.sieciaki.pl      www.saferinternet.pl  
 
RODZICU!
 
CZY WIESZ, ŻE KORZYSTANIE Z PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK JEST LEGALNE DOPIERO OD 13-TEGO ROKU ŻYCIA.