Plan lekcji


dzwonekDzwonki

I

1. 8.45-8.50 2. 9.35-9.45 3. 10.30-10.35 4. 11.20-11.25 5. 12.10-12.30 6. 13.15-13.20 7. 14.05-14.10 8. 14.55-15.00

Klasa I   powrót na górę

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
2.08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3.09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne 1-3 Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
4.10:35-11:20 Wychowanie fizyczne 1-3 Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Religia
5.11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne 1-3 Edukacja wczesnoszkolna
6.12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
7.13:20-14:05 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa II

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2.08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3.09:45-10:30ReligiaEdukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4.10:35-11:20Język angielskiWychowanie
fizyczne 1-3
Wychowanie
fizyczne 1-3
Język angielski (dodatkowy)Język angielski
5.11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna Edukacja informatyczna
6.12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
7.13:20-14:05 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa III

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2.08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielskiEdukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna
3.09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna ReligiaEdukacja wczesnoszkolnaWychowanie
fizyczne 1-3
4.10:35-11:20Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolnaJęzyk angielski Edukacja wczesnoszkolna
5.11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski (dodatkowy) Edukacja wczesnoszkolna
6.12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna
7.13:20-14:05
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa IV

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Religia Godzina wychowawczaWDŻ
2.08:50-09:35Język polski Język polskiJęzyk polski
3.09:45-10:30Język angielski Informatyka Język angielskiJęzyk angielski
4.10:35-11:20Muzyka W-F PrzyrodaPlastykaPrzyroda
5.11:25-12:10MatematykaTechnikaJęzyk polski Matematyka W-F
6.12:30-13:15 Język angielski MatematykaHistoria W-F Religia
7.13:20-14:05Język polski W-F Matematyka
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa V

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 W -F Język angielski
2.08:50-09:35 Biologia MatematykaWDŻJęzyk angielski
3.09:45-10:30MatematykaJęzyk polski GeografiaPlastykaReligia
4.10:35-11:20Język polski MatematykaHistoriaW-FHistoria
5.11:25-12:10MuzykaJęzyk angielski / Informatyka TechnikaGodzina wychowawcza Matematyka
6.12:30-13:15 Języka angielski / InformatykaJęzyk angielski Język polskiJęzyk polski Język polski
7.13:20-14:05W-F ReligiaW-F
8.14:10-14:55Język angielski
9.15:00-15:45

Klasa VI

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Język polski Matematyka
2.08:50-09:35Godz. -wych. Język angielskiReligia
3.09:45-10:30Język angielski
W-F
MuzykaJęzyk polskiMatematyka
4.10:35-11:20Biologia Język polskiJęzyk polskiMatematykaW-F
5.11:25-12:10TechnikaReligia Geografia Plastyka Historia
6.12:30-13:15 W-F Matematyka Informatyka Język polski
7.13:20-14:05Historia Język angielskiW-F
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa VII A

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 Język polskiJęzyk angielskiBiologia
2.08:50-09:35Język angielski Muzyka DeografiaJęzyk polskiGeografia
3.09:45-10:30Matematyka MatematykaHistoriaMatematykaHistoria
4.10:35-11:20W-F Język polskiW-FPlastykaJęzyk polski
5.11:25-12:10Język polskiHistoria Matematyka Fizyka Chemia
6.12:30-13:15 Język hiszpański/
Język niemiecki
W-F Język angielski W-F Język hiszpański/
Język niemiecki
7.13:20-14:05BiologiaFizyka ChemiaReligia
8.14:10-14:55InformatykaReligia WDŻ
9.15:00-15:45

Klasa VII B

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Język polski Język polski BiologiaMatematykaChemia
2.08:50-09:35 Historia MatematykaMatematykaJęzyk angieslkiJęzyk angielski
3.09:45-10:30Biologia Język angielskiGeografiaPlastykaGeografia
4.10:35-11:20Matematyka MuzykaGodz.- wych.W-FJęzyk polski
5.11:25-12:10ChemiaChemia Język polski Informatyka Matematyka
6.12:30-13:15 Język hiszpański/
Język niemiecki
Fizyka Język polski Religia Język hiszpański/
Język niemiecki
7.13:20-14:05W-F Religia Historia
8.14:10-14:55 W-F
9.15:00-15:45

Klasa VIII A

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Matematyka WDŻInformatykaMatematyka
2.08:50-09:35 Język polski Język polskiChemiaWOS
3.09:45-10:30Historia HistoriaReligiaFizykaJęzyk angielski
4.10:35-11:20Język angielski W-FGeografiaJęzyk angielskiChemia
5.11:25-12:10 Język hiszpański/
Język niemiecki
Matematyka W-F W-F Język hiszpański/
Język niemiecki
6.12:30-13:15 BiologiaReligia EDB MatematykaJęzyk polski
7.13:20-14:05W-FWOS Język polskiJęzyk polskiGodz.- wych.
8.14:10-14:55 Fizyka
9.15:00-15:45

Klasa VIII B

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 Język angielskiJęzyk angielski FizykaGeografia
2.08:50-09:35 Matematyka Godz. – wych.WDŻMatematykaMatematyka
3.09:45-10:30Język polski
Fizyka
Język polskiBiologiaInformatykaChemia
4.10:35-11:20 Język hiszpański/
Język niemiecki
MatematykaJęzyk angielskiHistoriaW-F
5.11:25-12:10W-FEDB Religia Język polski Język hiszpański/
Język niemiecki
6.12:30-13:15 ReligiaHistoria W-F Język polski WOS
7.13:20-14:05W-F WOS
8.14:10-14:55Chemia Język polski
9.15:00-15:45