Plan lekcji


Wybierz klasę

Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8a Klasa 8b

dzwonekDzwonki

 

1. 8.45-8.50 2. 9.35-9.45 3. 10.30-10.35 4. 11.20-11.25 5. 12.10-12.30 6. 13.15-13.20 7. 14.05-14.10 8. 14.55-15.00

Klasa I

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski
2.08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Zaj. logopedyczneEdukacja wczesnoszkolna
3.09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne 1-3 Język angielski Edukacja wczesnoszkolna
4.10:35-11:20 Wychowanie fizyczne 1-3 Edukacja wczesnoszkolna Religia Edukacja wczesnoszkolna Religia
5.11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna Wychowanie fizyczne 1-3 Edukacja wczesnoszkolna
6.12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
7.13:20-14:05 Edukacja wczesnoszkolna Informatyka
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa II

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2.08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
3.09:45-10:30ReligiaEdukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
4.10:35-11:20Język angielskiWychowanie
fizyczne 1-3
Wychowanie
fizyczne 1-3
Język angielski (dodatkowy)Język angielski
5.11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna Informatyka
6.12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
7.13:20-14:05 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa III

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna
2.08:50-09:35 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielskiEdukacja wczesnoszkolnaEdukacja wczesnoszkolna
3.09:45-10:30 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna ReligiaEdukacja wczesnoszkolnaWychowanie
fizyczne 1-3
4.10:35-11:20Religia Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolnaJęzyk angielski Edukacja wczesnoszkolna
5.11:25-12:10 Edukacja wczesnoszkolna Edukacja wczesnoszkolna Język angielski (dodatkowy) Edukacja wczesnoszkolna
6.12:30-13:15 Edukacja wczesnoszkolna
7.13:20-14:05
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa IV

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Religia Godzina wychowawcza
2.08:50-09:35Język polski W-F Język polskiWDŻ
3.09:45-10:30Muzyka Informatyka W-F Język angielskiJęzyk angielski
4.10:35-11:20Matematyka W-F PrzyrodaPlastykaPrzyroda
5.11:25-12:10Język angielskiTechnikaJęzyk polski MatematykaJęzyk polski
6.12:30-13:15 MatematykaHistoria Religia
7.13:20-14:05Język polski Koło inf. Matematyka
8.14:10-14:55 W-F
9.15:00-15:45

Klasa V

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45 Godz.-wych J. angielski/
W-F
Zaj. dod/AR
2.08:50-09:35 Biologia MatematykaWDŻReligia
3.09:45-10:30MatematykaJęzyk polski GeografiaPlastykaHistoria
4.10:35-11:20Język polski MatematykaHistoriaW-F/inform.Matematyka
5.11:25-12:10MuzykaJęzyk angielski / Informatyka Język polskiW-F/
J. ang.
Język polski
6.12:30-13:15 J. angielski / W-FJęzyk angielski TechnikaJęzyk polski W-F
7.13:20-14:05J. angielski / W-F ReligiaW-F
8.14:10-14:55W-F
9.15:00-15:45

Klasa VI

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45WDŻ Język polski MatematykaHistoriaReligia
2.08:50-09:35Religia W-FGeografiaJęzyk angielskiJęzyk angielski
3.09:45-10:30Język polski BiologiaJęzyk angielskiJęzyk polskiJęzyk polski
4.10:35-11:20MatematykaInformatykaW-FMatematykaW-F
5.11:25-12:10HistoriaMatematyka Plastyka Godz.-wych W-F
6.12:30-13:15 Muzyka Język polski Technika
7.13:20-14:05Zaj.dod/AR
8.14:10-14:55
9.15:00-15:45

Klasa VII A

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45J.ang/J.niem Język polski MuzykaMatematykaJ. niem/W-F
2.08:50-09:35J.ang/J.niem Historia ReligiaJęzyk polskiJ. niem/W-F
3.09:45-10:30W-F/InfMatematykaMatematykaHistoria Matematyka
4.10:35-11:20W-F/InfBiologia J. ang/W-FWOS Język polski
5.11:25-12:10FizykaJ. ang/W-F Język polski Plastyka Biologia
6.12:30-13:15 Język polskiJ. ang/W-FGeografia J. ang/W-F Chemia
7.13:20-14:05Geografiakoło j. ang. WDŻ/dzChemiaReligia
8.14:10-14:55 Fizyka
9.15:00-15:45

Klasa VIII A

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Matematyka Matematyka Koło J. ang.ChemiaHistoria
2.08:50-09:35 Język polski Język polski FizykaEDBMatematyka
3.09:45-10:30Historia Godz-wychJ. polskiMatematykaJęzyk angielski
4.10:35-11:20J. hiszpański/
J. niemiecki
Język angielskiMatematykaJęzyk polskiJęzyk polski
5.11:25-12:10 W-FBiologiaJ. hiszpański/
J. niemiecki
WOSW-F
6.12:30-13:15 WOSInformatykaW-F Religia
7.13:20-14:05FizykaChemia Grografia Język angielskiKoło j. pol.
8.14:10-14:55Religia WDŻ/dz.W-F
9.15:00-15:45

Klasa VIII B

Czas trwania lekcji od-doPoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
108:00-08:45Język polski Biologia FizykaWDŻ/dzMatematyka
2.08:50-09:35 Matematyka MatematykaJęzyk angielskiMatematykaJęzyk angielski
3.09:45-10:30Język angielski EDBHistoriaJęzyk polskiJęzyk polski
4.10:35-11:20 Język hiszpański/
Język niemiecki
W-FJęzyk polskiHistoriaW-F
5.11:25-12:10InformatykaChemia J. hiszpański/
J. niemiecki
Godz-wych Religia
6.12:30-13:15 FizykaJęzyk polski Matematyka Chemia WOS
7.13:20-14:05WOSreligia W-FW-FZaj. dodatkowe/AR
8.14:10-14:55Język polski GeografiaKoło j. ang.
9.15:00-15:45koło j. pol