Kontakt

szkoła

Nazwa placówki           
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W CHEŁMIE IM. KS. STANISŁAWA STASZICA

Adres
ul. Obłońska 51 22-100 Chełm


Sekretariat:

82 5653922

Gabinet pedagoga:

82 5444227                    

E-mail:
sp2chelm@post.plNapisz do nas

KLAUZULA INFORMACYJNA
Administratorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. ks. Stanisława Staszica w Chełmie (adres: ul. Obłońska 51, 22-100 Chełm, tel. 82 565 39 22 , e-mail: sp2chelm@post.pl ) Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.