Strona główna

Procedury sanitarne ikona pdf Procedura postępowania ikona pdf Bilans jednostki budżetowej ikona pdf


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 

Dnia 1 września 2022 r.  o godzinie 10.30  w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023. Nauczycieli, uczniów i ich rodziców uroczyście przywitała  pani dyrektor Lidia Kowalczuk. Pani dyrektor życzyła uczniom, rodzicom i nauczycielom wielu sukcesów. Po przedstawieniu wychowawców wszyscy uczniowie rozeszli się do klas.


Prowadzimy zapisy do klasy I na rok 2022/2023

Dokumentacja zapisu dziecka do klasy I z obwodu szkoły.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej ikona pdf

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Dokumentacja zapisu dziecka do klasy I nie zamieszkałego w obwodzie szkoły.

Wniosek spoza obwodu szkołyikona pdf

 Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 02.09.2021r. do 22.09.2021r. zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Zajęcia realizowane będą w klasa IV-VIII z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szczegółowe terminy zajęć zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, która jest dostępna poniżej i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: sp2chelm@post.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2021r.
Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.


Widok witryny kandydata do naboru do szkół podstawowych

Punkt konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. W każdy czwartek w godz. 13.00-17.00

Punkt konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. W każdy czwartek w godz. 13.00-17.00


Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!
 Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy. Każdy może skorzystać z Mapy wchodząc na stronę internetową. Jest ona bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np.: “wandalizm”. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych. Każde ze zgłoszeń jest traktowane poważnie i weryfikowane przez Policję.
Kliknij poniższy link:

https://mapy.geoportal.gov.pl/IMAPLITE/KMZBPUBLIC.HTML