Oferta edukacyjna

Drodzy rodzice!

Z pewnością chcieliby Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej. Nasza Szkoła jest miejscem, które w pełni zaspokoi Państwa oczekiwania.

Miła atmosfera i bezpieczeństwo.

Zapraszamy do naszej kameralnej Szkoły, gdzie panuje bardzo przyjazna i rodzinna atmosfera, dzięki której każde dziecko czuje się zauważone i docenione. Jesteśmy Szkołą pracującą w systemie jednozmianowym. Oferujemy naukę w salach lekcyjnych wyposażonych w tablice interaktywne, projektory multimedialne i wiele innych pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu.Wielostanowiskowa pracownia komputerowa wyposażona jest w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, drukarkę 3D, wizualizer, zestawy do robotyki, system do zbierania i analizowania odpowiedz oraz urządzenia wielofunkcyjne.Placówka wyposażona jest w monitoring wizyjny zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz szkoły.

Dobrą szkołę tworzą dobrzy nauczyciele.

Nasza kadra to dobrze wykształceni nauczyciele z doświadczeniem i pasją – otwarci na potrzeby każdego dziecka, z zaangażowaniem wykorzystujący w swojej pracy aktywizujące metody nauczania, by uczeń chciał zdobywać wiedzę.

Nauka języków obcych.

Nauka języka angielskiego rozpoczyna się od klasy I, natomiast uczniowie klas VII i VIII mają możliwości uczyć się dodatkowo języka niemieckiego lub hiszpańskiego.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

Uczniowie z trudnościami objęci są szczególną troską i znajdują adekwatną pomoc. Pozostają pod opieką szkolnego pedagoga oraz psychologa, biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizujemy także pomoc dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej (dożywianie oraz stypendia socjalne i naukowe).

Zajęcia pozalekcyjne.

Poza realizacją obowiązujących programów nauczania oferujemy różnorodne zajęcia pozalekcyjne, na których dzieci mogą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania oraz przygotowywać się do udziału w szkolnych i międzyszkolnych konkursach. Zajęcia rozwijające uzdolnienia (m.in. językowe, matematyczne, plastyczne, informatyczne)

  • Zajęcia rozwijające uzdolnienia (min. językowe, matematyczne, plastyczne, informatyczne)
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • Zajęcia rekreacyjno-sportowe w ramach SKS
  • Zajęcia szachowe
  • Zajęcia z robotyki
  • Gimnastyka korekcyjna – kompensacyjna dla uczniów klas I-III
  • Wolontariat w ramach Szkolnego Koła Caritas

Świetlica szkolna.

Nasza świetlica to miejsce przyjazne dzieciom, dostosowane do potrzeb uczniów i ich rodziców. Pomieszczenie wyposażone jest w liczne pomoce dydaktyczne, zabawki tematyczne, gry planszowe, puzzle, lalki, klocki, książki, a także sprzęt audiowizualny i komputery. Organizujemy ciekawe zajęcia, które pomagają rozwijać zainteresowania i kształtują w młodych ludziach zamiłowanie do kreatywnego spędzania czasu wolnego, są to m. in. zajęcia plastyczne, muzyczne, czytelnicze, szachowe, zajęcia z robotyki. Dzieci spędzają też aktywnie czas na świeżym powietrzu, mając do dyspozycji plac zabaw, park linowy oraz boisko sportowe.

Stołówka szkolna

W Szkole funkcjonuje stołówka, która wydaje dwudaniowe obiady, uwzględniające potrzeby żywieniowe dzieci.