Strona główna

Procedury sanitarne ikona pdf Procedura postępowania ikona pdf“Lekcja o Funduszach
Europejskich VI”


Nasza szkoła przystąpiła do akcji edukacyjnej „Lekcja
o Funduszach Europejskich VI” organizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Ten bezpłatny projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli ze szkół podstawowych klas 6-8 z pięciu województw Polski Wschodniej. Jego cel to przybliżanie wiedzy o Funduszach Europejskich.
Tegoroczna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI” jest poświęcona rozwojowi lokalnemu. Uczniowie biorący udział w zajęciach dowiedzą się, dlaczego ich miejscowości powinny rozwijać się w sposób zrównoważony oraz z poszanowaniem środowiska naturalnego. Poznają możliwości zaangażowania mieszkańców w rozwój lokalny oraz źródła finansowania zmian w swoich miejscowościach. Omówiona zostanie także rola Funduszy Europejskich w procesie rozwoju lokalnego.

Nasza szkoła otrzymała bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych: gotowy scenariusz lekcji, edukacyjne gry planszowe „PROJEKT: MIASTO!”, film animowany oraz broszury i gadżety dla wszystkich uczniów uczestniczących w zajęciach.

Dodatkowo nauczyciele wraz z uczniami po przeprowadzeniu zajęć będą mogli wziąć udział w konkursie „PROJEKT: SZKOŁA!” i zgłosić swój pomysł na nowe inwestycje w najbliższym otoczeniu. Autorzy najlepszych prac otrzymają wartościowe nagrody wspierające nauczanie w szkołach.

Do udziału w akcji zostało zakwalifikowanych 500 klas z pięciu województw Polski Wschodniej.
Więcej informacji o projekcie na: www.polskawschodnia.gov.pl/lekcja.


Zajęcia wspomagające dla uczniów

Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 02.09.2021r. do 22.09.2021r. zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Zajęcia realizowane będą w klasa IV-VIII z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Szczegółowe terminy zajęć zostaną przekazane przez wychowawców poszczególnych klas.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, która jest dostępna poniżej i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: sp2chelm@post.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.09.2021r.
Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.


spis_powszechny

Podręczniki do religii w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Klasa I – „Bóg naszym Ojcem” cz. 1 i 2, Redaktor ks. Piotr Golszek

Klasa II – „Bóg daje nam Jezusa” cz. 1 i 2, Redaktor ks. Piotr Golszek

Klasa III – „Przyjmujemy Pana Jezusa”, Redaktor ks. Piotr Golszek

Klasa IV – „Jestem chrześcijaninem” + karty pracy, Redaktor ks. Waldemar Janiga

Klasa V – „Bóg poszukuje człowieka” + karty pracy, Redaktor ks. Waldemar Janiga

Klasa VI – „Jezus Chrystus nas zbawia” karty pracy, Redaktor ks. Waldemar Janiga

Klasa VII – „Spotykam Twoje Słowo” + karty pracy, Redaktor ks. Paweł Mąkosa

Klasa VIII – „Z Tobą idę przez życie” + karty pracy, Redaktor ks. Paweł Mąkosa


Prowadzimy zapisy do klasy 1 na rok 2021/2022

Pobierz formularz zapisu dziecka do szkoły

druk formularza ikona pdf druk formularza

Odwiedź witrynę kandydata, aby zapoznać się z zasadami naboru.

Widok witryny kandydata do naboru do szkół podstawowych

Punkt konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. W każdy czwartek w godz. 13.00-17.00

Punkt konsultacyjny pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmie. W każdy czwartek w godz. 13.00-17.00


Czy w Twojej okolicy jest bezpiecznie? Chcesz wiedzieć? Możesz mieć na to wpływ. Reaguj na zagrożenia i podziel się swoimi spostrzeżeniami!
 Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to interaktywna mapa, która pozwala przekazywać Policji informacje o niebezpiecznych miejscach w okolicy. Każdy może skorzystać z Mapy wchodząc na stronę internetową. Jest ona bardzo prosta i intuicyjna. Wystarczy zaznaczyć miejsce na mapie i wybrać rodzaj zagrożenia, np.: “wandalizm”. Zgłoszenia są anonimowe – nie trzeba podawać swoich danych. Każde ze zgłoszeń jest traktowane poważnie i weryfikowane przez Policję.
Kliknij poniższy link:

https://mapy.geoportal.gov.pl/IMAPLITE/KMZBPUBLIC.HTML